(ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023

Rural Development Department, Government Of Maharashtra, Gram Vikas Vibhag Bharti 2023, Zilla Parishad Recruitment, ZP Recruitment 2023, ZP Bharti 2023 for 18357+ Health Supervisor. Health Care Worker, Pharmacist, Contract Gram Sevak, Junior Engineer, Junior Draftsman, Junior Mechanics, Junior Accounts Officer, Junior Assistant (Clerical), Junior Assistant (Accounts), Wireman, Fitter, Supervisor, Livestock Supervisor, Laboratory Technician, Mechanics, Rigman, Senior Assistant Clerk, Senior Assistant Accounts, Extension Officer & Civil Engineering Assistant & Stenographer (Higher Class) Posts.

Total: 18357+ जागा

पदाचे नाव: 

पद क्र. पदाचे नाव पद क्र. पदाचे नाव
1 आरोग्य पर्यवेक्षक 15 जोडारी
2 आरोग्य सेवक (पुरुष) 16  पर्यवेक्षिका
3 आरोग्य सेवक (महिला) 17  पशुधन पर्यवेक्षक
4 औषध निर्माण अधिकारी 18 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
5 कंत्राटी ग्रामसेवक 19 यांत्रिकी
6 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 20 रिगमन (दोरखंडवाला)
7 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 21  वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
8 कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 22 वरिष्ठ सहाय्यक लेखा
9 कनिष्ठ आरेखक 23 विस्तार अधिकारी (कृषी)
10 कनिष्ठ यांत्रिकी 24 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
11 कनिष्ठ लेखाधिकारी 25  विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
12 कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) 26  विस्तार अधिकारी (पंचायत)
13 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 27 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे)
14 तारतंत्री 28 लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) विज्ञान शाखेतील पदवी   (ii) बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्यांचा कोर्स

 2. पद क्र.2: 10वी उत्तीर्ण

 3. पद क्र.3: सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये नोंद

 4. पद क्र.4: B.Pharm/D.Pharm

 5. पद क्र.5: 60% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा BWS किंवा कृषी डिप्लोमा/पदवी

 6. पद क्र.6: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा

 7. पद क्र.7: विद्युत अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा

 8. पद क्र.8: यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा

 9. पद क्र.9: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) स्थापत्य आरेखक कोर्स

 10. पद क्र.10: (i) तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स   (ii) 05 वर्षे अनुभव

 11. पद क्र.11: (i) पदवीधर  (ii) 05 वर्षे अनुभव

 12. पद क्र.12: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

 13. पद क्र.13: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी  टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

 14. पद क्र.14: तारतंत्री प्रमाणपत्र

 15. पद क्र.15: (i) 04थी उत्तीर्ण    (ii) 02 वर्षे अनुभव

 16. पद क्र.16: समाजशास्त्र / गृहविज्ञान/शिक्षण/ बालविकास/पोषण पदवी

 17. पद क्र.17: पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा समतुल्य.

 18. पद क्र.18: भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी पदवी

 19. पद क्र.19: 10वी उत्तीर्ण   (ii) ITI (यांत्रिकी/विद्युत/ऑटोमोबाईल) प्रमाणपत्र

 20. पद क्र.20: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 01 वर्ष अनुभव

 21. पद क्र.21: पदवीधर

 22. पद क्र.22: (i) B.Com  (ii) 03 वर्षे अनुभव

 23. पद क्र.23: कृषी पदवी किंवा समतुल्य

 24. पद क्र.24: विज्ञान,कृषी, वाणिज्य, किंवा वाडःमय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित/सांख्यिकी विषयासह पदवी

 25. पद क्र.25: (i) 50% गुणांसह  B.A/B.Sc/B.Com   (ii) B.Ed    (iii) 03 वर्षे अनुभव

 26. पद क्र.26: विधिद्वारे संस्थापित विद्यापीठाची पदवी.

 27. पद क्र.27: 10वी उत्तीर्ण +स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा समतुल्य किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी डिप्लोमा पदव्युत्तर पदवी

 28. पद क्र.28: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि.

जिल्हानिहाय पद संख्या: 

अ.क्र. जिल्हा  पद संख्या  अ.क्र.  जिल्हा  पद संख्या
1 अहमदनगर 937 18 नांदेड 628
2 अकोला 19 नंदुरबार 475
3 अमरावती 653 20 नाशिक 1038
4 छ. संभाजी नगर (औरंगाबाद) 432 21 उस्मानाबाद 453
5 बीड 568 22 पालघर 991
6 भंडारा 320 23 परभणी 301
7 बुलढाणा 499 24 पुणे 1000
8 चंद्रपूर 519 25 रायगड 840
9 धुळे 26 रत्नागिरी 715
10 गडचिरोली 581 27 सांगली 754
11 गोंदिया 339 28 सातारा 972
12 हिंगोली 204 29 सिंधुदुर्ग 334
13 जालना 30 सोलापूर 674
14 जळगाव 626 31 ठाणे 255
15 कोल्हापूर 728 32 वर्धा 371
16 लातूर 476 33 वाशिम 242
17 नागपूर 557 34 यवतमाळ 875

वयाची अट: 25 ऑगस्ट 2023 रोजी,  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

 1. आरोग्य सेवक (महिला): 18 ते 42 वर्षे

 2. आरोग्य सेवक (महिला) मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे

 3. आरोग्य सेवक (पुरुष): 18 ते 47 वर्षे

 4. पर्यवेक्षिका: 21 ते 40 वर्षे

 5. उर्वरित इतर पदे: 18 ते 40 वर्षे

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय/अनाथ:₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 ऑगस्ट 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Total: 18357+ Posts

Name of the Post:  

Post No. Name of the Post Post No. Name of the Post
1 Health Supervisor 15 Fitter
2 Health Care Worker (Male) 16 Supervisor
3 Health Care Worker (Female) 17 Livestock Supervisor
4 Pharmacist 18 Laboratory Technician
5 Contract Gram Sevak 19 Mechanics
6 Junior Engineer (Civil) 20 Rigman
7 Junior Engineer (Electrical) 21 Senior Assistant Clerk
8 Junior Engineer (Mechanical) 22 Senior Assistant Accounts
9 Junior Draftsman 23 Extension Officer (Agriculture)
10 Junior Mechanics 24 Extension Officer (Statistics)
11 Junior Accounts Officer 25 Extension Officer (Education)
12 Junior Assistant (Clerical) 26 Extension Officer (Panchayat)
13 Junior Assistant (Accounts) 27 Civil Engineering Assistant (Construction/Minor Irrigation)
14 Wireman 28 Stenographer (Higher Class)

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) Degree in Science (ii) 12 Months Course for Multipurpose Health Workers

 2. Post No.2: 10th pass

 3. Post No.3: Assistant Midwives and Registered in Maharashtra Paraicharya Parishad

 4. Post No.4: B.Pharm/D.Pharm

 5. Post No.5: 12th pass with 60% marks or Engineering Diploma or BWS or Agriculture Diploma/Degree

 6. Post No.6: Degree/Diploma in Civil Engineering

 7. Post No.7: Degree/Diploma in Electrical Engineering

 8. Post No.8: Degree/Diploma in Mechanical Engineering

 9. Post No.9: (i) 10th Pass  (ii) Architectural Drafting Course

 10. Post No.10: (i) Course in Mechanical from Technical Education Department (ii) 05 years experience

 11. Post No.11: (i) Graduate (ii) 05 years experience

 12. Post No.12: (i) 10th pass  (ii) Marathi and English Typing 30 S.P.M.

 13. Post No.13: (i) 10th pass  (ii) Marathi Typing 30 S.P.M.

 14. Post No.14: Certificate in Wiring

 15. Post No.15: (i) 04th pass (ii) 02 years experience

 16. Post No.16: Degree in Sociology / Home Science / Education / Child Development / Nutrition

 17. Post No.17: Degree in Veterinary Science or equivalent.

 18. Post No.18: Degree in Physics/Chemistry/Biology/Zoology/Microbiology

 19. Post No.19: 10th Pass  (ii) ITI (Mechanical/Electrical/Automobile) Certificate

 20. Post No.20: (i) 10th pass  (ii) Heavy Vehicle Driving License  (iii) 01 year experience

 21. Post No.21: Graduate

 22. Post No.22: (i) B.Com (ii) 03 years experience

 23. Post No.23: Degree in Agriculture or equivalent

 24. Post No.24: Degree in Science, Agriculture, Commerce, or Arts with Economics or Mathematics/Statistics

 25. Post No.25: (i) B.A/B.Sc/B.Com with 50% marks (ii) B.Ed (iii) 03 years experience

 26. Post No. 26: Degree from a university established by law.

 27. Post No.27: 10th Pass +Civil Engineering Assistant Course or equivalent or Civil Engineering Degree Diploma Post Graduate Degree

 28. Post No.28: (i) 10th Pass (ii) English or Marathi Short Writing 120 wpm. (iii) English Typing 40 wpm and Marathi 30 wpm

 District Wise Number of Posts:

Sr. No. District No. of Vacancy  Sr. No. District No. of Vacancy
1 Ahmednagar 937 18 Nanded 628
2 Akola 19 Nandurbar 475
3 Amaravati 653 20 Nashik 1038
4 Aurangabad 432 21 Osmanabad 453
5 Beed 568 22 Palghar 991
6 Bhandara 320 23 Parbhani 301
7 Buldhana 499 24 Pune 1000
8 Chandrapur 519 25 Raigad 840
9 Dhule 26 Ratnagiri 715
10 Gadchiroli 581 27 Sangli 754
11 Gondia 339 28 Satara 972
12 Hingoli 204 29 Sindhudurg 334
13 Jalna 30 Solapur 674
14 Jalgaon 626 31 Thane 255
15 Kolhapur 728 32 Wardha 371
16 Latur 476 33 Washim 242
17 Nagpur 557 34 Yavatmal 875

Age Limit: as on 25 August 2023, [Reserved Category: 05 years Relaxation]

 1. Health Care Worker (Female): 18 to 42 years

 2. Health Care Worker (Female) Backward Category: 18 to 45 years

 3. Health Care Worker (Male): 18 to 47 years

 4. Supervisor: 21 to 40 years

 5. Remaining Other Posts: 18 to 40 years

Job Location: All over Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category/Orphans: ₹900/-, ExSM: No Fee]

Last Date of Online Application: 25 August 2023 (11:59 PM)

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top