(Sahakar Ayukta) सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेत 309 जागांसाठी भरती मुदत वाढ.

Sahakar Ayukta Bharti 2023

Associate Officer Grade-I, Associate Officer Grade-II, Auditor Grade-II, Senior Clerk /Assistant Cooperative Officer, Higher Grade Stenographer, Lower Grade Stenographer, & Steno-typist Posts,Commissioner for Co-operation and Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra State, (Cooperative Commissionerate Recruitment 2023) Sahakar Ayukta Bharti 2023 for 309.

Total: 309 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.

पदाचे नाव

पद संख्या

1

सहकारी अधिकारी श्रेणी-1

42

2

सहकारी अधिकारी श्रेणी-II

63

3

लेखापरीक्षक श्रेणी-II

07

4

वरिष्ठ लिपिक/सहाय्यक सहकारी अधिकारी

159

5

उच्च श्रेणी लघुलेखक

03

6

निम्न श्रेणी लघुलेखक

27

7

लघुटंकलेखक

08

Total

309

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: कला (अर्थशास्त्रासह)/ वाणिज्य/विज्ञान/ विधी/कृषी शाखेतील किमान द्वितीय श्रेणीसह पदवी

 2. पद क्र.2: कला (अर्थशास्त्रासह)/ वाणिज्य/विज्ञान/ विधी/कृषी शाखेतील किमान द्वितीय श्रेणीसह पदवी

 3. पद क्र.3: ॲडव्हान्स अकाउंटन्सीसह B.Com

 4. पद क्र.4: कला/ वाणिज्य/विज्ञान/ विधी/कृषी शाखेतील पदवी

 5. पद क्र.5: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) लघुलेखन 120 श.प्र.मि.  (iii)  मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 6. पद क्र.6: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) लघुलेखन 100 श.प्र.मि.  (iii)  मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 7. पद क्र.7: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) लघुलेखन 80 श.प्र.मि.  (iii)  मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 21 जुलै 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ/दिव्यांग/माजी सैनिक:₹900/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 21 जुलै 2023  24 जुलै 2023 (11:55 PM)

परीक्षा: नंतर कळविण्यात येईल.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

 

Online अर्ज: Apply Online 

Total: 309 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No.

Name of the Post

No. of Vacancy

1

Associate Officer Grade-I

42

2

Associate Officer Grade-II

63

3

Auditor Grade-II

07

4

Senior Clerk/Assistant Cooperative Officer

159

5

Higher Grade Stenographer

03

6

Lower Grade Stenographer

27

7

Steno-typist

08

Total

309

Educational Qualification:

 1. Post No.1: At least second class degree in Arts (with Economics) / Commerce / Science / Law / Agriculture branch

 2. Post No.2: At least second class degree in Arts (with Economics) / Commerce / Science / Law / Agriculture branch

 3. Post No.3: B.Com with Advance Accountancy

 4. Post No.4: Degree in Arts/ Commerce/ Science/ Law/ Agriculture Branch

 5. Post No.5: (i) 10th passed (ii) Stenographer 120 S.P.M. (iii) Marathi Typewriting 30 w.p.m. OR English Typewriting 40 w.p.m.

 6. Post No.6: (i) 10th passed (ii) Stenography 100 w.p.m. (iii) Marathi Typewriting 30 w.p.m. OR English Typewriting 40 w.p.m.

 7. Post No.7: (i) 10th passed (ii) Stenographer 80 w.p.m. (iii) Marathi Typewriting 30 w.p.m. OR English Typewriting 40 w.p.m.

Age Limit:  18 to 38 years as on 21 Jul 2023 [Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/- [SC/OBC/Orphan/Divyang/ExSM: ₹900/-]

Last Date of Online Application: 21 July 2023  24 July 2023 (11:55 PM)

Date of Examination: Will be informed later.

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था नोंदणी निबंधक यांचा कृषी औद्योगिक क्षेत्रात मुख्यत्वे करून ग्रामीण पत पुरवठा यांचे क्षेत्रात प्रमुख भूमिका आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म. रा. पुणे यांचे कार्यालयाचे कामकाज सहकार पणन व वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन व ग्रामीण अर्थपुरवठा आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, बँकिंग, जिल्हा मध्य. सह. बँक, औद्योगिक संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 खाली चालते. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी म. रा. यांचेकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963, मुंबई सावकारी कायदा 1546, मुंबई वखार कायदा 1959 आणि त्याखालील केलेले नियम ह्या कायद्याच्या खालील काम सोपविलेले आहे. सहकार म्हणजे लोकांची चळवळ ही उत्स्फुर्तपणे निर्माण झाली आहे. स्वयंनिर्मित व स्वयंपूर्ण काम आहे. तथापि चळवळीचे आर्थिक महत्त्व आणि लाभ यात समावेश असलेल्या अनेक लोकांचे हित विचारात घेऊन शासनाने यावर नियंत्रण व व्यवस्थापन राहणेसाठी कायदे केलेले आहेत. हे लोकांच्या हिताचे रक्षण करणेसाठी केलेले आहे. या कायदयाच्या कक्षेत खालील बाबींचा अंतर्भुत झालेला आहे.

 • सहकारी संस्था नोंदणी

 • सभासदांचे अधिकार

 • संस्थांच्या सवलती

 • संस्थांच्या मालमत्ता आणि निधि

 • संस्थांचे व्यवस्थापन

 • लेखापरिक्षण, चौकशी व तपासणी

 • वाद

 • संस्था अवसायनास घेणे.

 • गुन्हा आणि शिक्षा

 • अपिल, आढावा, पूनर्निरिक्षण

महाराष्ट्र हे भारतातील सहकार चळवळीतील विस्तारीत राज्य असून त्यास प्रदिर्घ इतिहास आहे. सहकार हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. महाराष्ट्रात 2.18 लाख सहकारी संस्था आहेत. सहकार आयुक्त हे मित्र, तत्त्वज्ञानी आणि मार्गदर्शक असल्याने त्यांना अनेक भूमिका कराव्या लागतात व संपूर्ण सहकारी चळवळीचे व्यवस्थापन करावे लागते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top