(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 66 जागांसाठी भरती

(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 66 जागांसाठी भरती

MPSC Recruitment 2023

The Maharashtra Public Service Commission is a body created by the Constitution of India under article 315 to select officers for civil service jobs in the Indian state of Maharashtra according to the merits of the applicants and the rules of reservation. MPSC Recruitment 2023 (MPSC Bharti 2023) for 66 Assistant Director, Deputy Custodian, Joint Director, Assistant Draftsman, Senior Scientific Officer, Associate Professor, Professor, Joint Director/Director of Technical Education,  & Assistant Secretary (Technical) Posts. Posts.

Total: 66 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या 
1 सहाय्यक संचालक, गट ब 02
2 उप अभिरक्षक, गट ब 01
3 सहसंचालक, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ 04
4 उपसंचालक, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ 34
5 सहाय्यक प्रारूपकार-नि-अवर सचिव, गट-अ 03
6 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ 02
7 सहयोगी प्राध्यापक 04
8 प्राध्यापक 12
9 तंत्रशिक्षण सहसंचालक/संचालक 02
10 सहायक सचिव (तांत्रिक) 02
Total 66

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) वैधानिक विद्यापीठाच्या भारतीय इतिहासातील डॉक्टरेट/ इंडोलॉजी किंवा पुरातत्वशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी किंवा इतिहासातील पदव्युत्तर पदवी/ पुरातत्वशास्त्रातील डिप्लोमा  (ii) 03 वर्षे अनुभव.

 2. पद क्र.2: (i) कलेतील पदवी किंवा डिप्लोमा किंवा प्राणीशास्त्र किंवा वनस्पतिशास्त्र किंवा प्राचीन इतिहास किंवा प्राचीन संस्कृती किंवा मानववंशशास्त्र किंवा वैधानिक विद्यापीठातील पुरातत्व शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी.  (ii) 01 वर्ष अनुभव.

 3. पद क्र.3: (i) किमान 50% गुणांसह सांख्यिकी किंवा बायोमेट्रिक्स किंवा इकोनोमेट्रिक्स किंवा गणितीय अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी. (ii) 05 वर्षे अनुभव.

 4. पद क्र.4: (i) किमान 50% गुणांसह सांख्यिकी किंवा बायोमेट्रिक्स किंवा इकोनोमेट्रिक्स किंवा गणितीय अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी. (ii) 03 वर्षे अनुभव.

 5. पद क्र.5: पद धारण केले आहे (अ) ‘कनिष्ठ ड्राफ्ट्समन’ तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी; किंवा (b) तीन वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीसाठी ‘कायदा आणि न्याय विभागाच्या कायदेशीर बाजूने सरकारचे अवर सचिव’; किंवा समतुल्य

 6. पद क्र.6: (i) रसायनशास्त्र किंवा जैव-रसायनशास्त्र किंवा अन्न तंत्रज्ञान किंवा अन्न आणि औषधे किंवा समतुल्य सह विज्ञान पदवी  किंवा पदव्युत्तर पदवी  (ii) 03/05 वर्षे अनुभव

 7. पद क्र.7: (i) Ph.D. फार्मसीमधील पदवी आणि प्रथम श्रेणी किंवा फार्मसीमध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर समतुल्य. (ii) SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील किमान एकूण 6 संशोधन प्रकाशने.

  (iii) अध्यापन/संशोधन/उद्योगात किमान 8 वर्षांचा अनुभव ज्यापैकी किमान 2 वर्षे पोस्ट Ph.D. अनुभव

 8. पद क्र.8: Ph.D. फार्मसीमधील पदवी आणि प्रथम श्रेणी किंवा फार्मसीमध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर समतुल्य.आणि (i) अध्यापन/संशोधन/उद्योगात किमान 10 वर्षांचा अनुभव ज्यापैकी किमान 3 वर्षे

  असोसिएट प्रोफेसरच्या समकक्ष पद. (ii) SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील सहयोगी प्राध्यापक स्तरावर किमान 6 संशोधन प्रकाशने आणि किमान 2 यशस्वी पीएच.डी. पदोन्नतीच्या पात्रतेच्या तारखेपर्यंत पर्यवेक्षक / सह-पर्यवेक्षक म्हणून मार्गदर्शन केले आहे. (iii) पदोन्नतीच्या पात्रतेच्या तारखेपर्यंत SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील असोसिएट प्रोफेसरच्या स्तरावर किमान 10 संशोधन प्रकाशने.

 9. पद क्र.9: (i) B.E./ B.Tech  (ii) Ph.D.  (iii) 15 वर्षे अनुभव

 10. पद क्र.10: प्रथम श्रेणी B.E./B.Tech

वयाची अट: 01 डिसेंबर 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1: 19 ते 38 वर्षे

 2. पद क्र.2: 19 ते 38 वर्षे

 3. पद क्र.3: 19 ते 40 वर्षे

 4. पद क्र.4: 19 ते 38 वर्षे

 5. पद क्र.5: 19 ते 40 वर्षे

 6. पद क्र.6: 19 ते 38 वर्षे

 7. पद क्र.7: 19 ते 50 वर्षे

 8. पद क्र.8: 19 ते 54 वर्षे

 9. पद क्र.9: 19 ते 45 वर्षे

 10. पद क्र.10: 19 ते 38 वर्षे

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹719/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ/दिव्यांग: ₹449/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 सप्टेंबर 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online  [Starting: 21 ऑगस्ट 2023]

Total: 66 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Assistant Director, Group B 02
2 Deputy Custodian, Group B 01
3 Joint Director, General State Services, Group-A 04
4 Deputy Director, General State Services, Group-A 34
5 Assistant Draftsman-cum-Under Secretary, Group-A 03
6 Senior Scientific Officer, General State Service, Group-A 02
7 Associate Professor 04
8 Professor 12
9 Joint Director/Director of Technical Education 02
10 Assistant Secretary (Technical) 02
Total 66

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) Doctorate in Indian History from a Statutory University/ Masters Degree in Indology or Archeology or Masters Degree in History/ Diploma in Archeology  (ii) 03 years experience.

 2. Post No.2: (i) Degree or Diploma in Arts or Master’s Degree in Zoology or Botany or Ancient History or Ancient Culture or Anthropology or Archeology from a Statutory University. (ii) 01 year experience.

 3. Post No.3: (i) Post Graduate Degree in Statistics or Biometrics or Econometrics or Mathematical Economics with minimum 50% marks. (ii) 05 years experience.

 4. Post No.4: (i) Post Graduate Degree in Statistics or Biometrics or Econometrics or Mathematical Economics with minimum 50% marks. (ii) 03 years experience.

 5. Post No.5: The post is held (a) ‘Junior Draftsman’ for a period of not less than three years; or (b) ‘Under Secretary to Government for the Legal Side of the Law and Justice Department’ for a period not less than three years; or equivalent

 6. Post No.6: (i) Bachelor of Science or Post Graduate Degree with Chemistry or Bio-Chemistry or Food Technology or Food and Drugs or equivalent (ii) 03/05 years experience

 7. Post No.7: (i) Ph.D. Degree in Pharmacy and First Class or equivalent in Bachelor or Post Graduate level in Pharmacy.

  (ii) Minimum total of 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE recognized journals. (iii) Minimum 8 years experience in teaching/research/industry out of which minimum 2 years post Ph.D. Experience

  Post No.8: Ph.D. Degree in Pharmacy and First Class or equivalent in Bachelor or Post Graduate level in Pharmacy. and (i) Minimum 10 years experience in teaching/research/industry out of which minimum 3 years

  Post equivalent to Associate Professor. (ii) At least 6 research publications at Associate Professor level in SCI Journals / UGC / AICTE recognized journals and at least 2 successful Ph.D. Guided as Supervisor / Co-Supervisor till date of eligibility for promotion. (iii) At least 10 research publications at Associate Professor level in SCI Journals / UGC / AICTE recognized journals till the date of eligibility for promotion.

 8. Post No.9: (i) B.E./ B.Tech (ii) Ph.D. (iii) 15 years experience

 9. Post No.10: First Class B.E./B.Tech

Age Limit: as on 01 December 2023, [Reserved Category/EWS/Orphans: 05 years Relaxation]

 1. Post No.1: 19 to 38 years

 2. Post No.2: 19 to 38 years

 3. Post No.3: 19 to 40 years

 4. Post No.4: 19 to 38 years

 5. Post No.5: 19 to 40 years

 6. Post No.6: 19 to 38 years

 7. Post No.7: 19 to 50 years

 8. Post No.8: 19 to 54 years

 9. Post No.9: 19 to 45 years

 10. Post No.10: 19 to 38 years

Fee: Open Category: ₹719/- [Reserved Category/EWS/Orphans/PWD: ₹449/-]

Last Date of Online Application: 11 September 2023 (11:59 PM)

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online  [Starting: 21 August 2023]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top