(MIDC) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 802 जागांसाठी भरती

(MIDC) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 802 जागांसाठी भरती

MIDC Recruitment 2023

Maharashtra Industrial Development Corporation. MIDC Recruitment 2023 (MIDC Bharti 2023, Maharashtra Audyogik Mahamandal Bharti) for 802 Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical/Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer, Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer, Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Stenographer (Higher Grade), Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade -2), Electrician (Grade-2), Pump Operator (Grade-2), Anurekhak, Assistant Draftsman,Surveyor , Filtration Inspector, Land Surveyor, Assistant Fire Officer, Junior Communications Officer, Driver, Electrical (Grade-2) (Automobile) & Fire Extinguisher and  Posts.

Total: 802 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 03
2 उप अभियंता (स्थापत्य) 13
3 उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 03
4 सहयोगी रचनाकार 02
5 उप रचनाकार 02
6 उप मुख्य लेखा अधिकारी 02
7 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) 107
8 सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 21
9 सहाय्यक रचनाकार 07
10 सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ 02
11 लेखा अधिकारी 03
12 क्षेत्र व्यवस्थापक 08
13 कनिष्ठ अभियंता  (स्थापत्य) 17
14 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 02
15 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 14
16 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 20
17 लघुटंकलेखक 07
18 सहाय्यक 03
19 लिपिक टंकलेखक 66
20 वरिष्ठ लेखापाल 06
21 तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2) 32
22 वीजतंत्री (श्रेणी-2) 18
23 पंपचालक (श्रेणी-2) 103
24 जोडारी (श्रेणी-2) 34
25 सहाय्यक आरेखक 09
26 अनुरेखक 49
27 गाळणी निरीक्षक 02
28 भूमापक 26
29 विभागीय अग्निशमन अधिकारी 01
30 सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी 08
31 कनिष्ठ संचार अधिकारी 02
32 वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल) 01
33 चालक तंत्र चालक 22
34 अग्निशमन विमोचक 187
Total 802

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03/07 वर्षे अनुभव

 2. पद क्र.2: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव

 3. पद क्र.3: (i) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी    (ii) 03 वर्षे अनुभव

 4. पद क्र.4: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) नगररचना विषयातील पदव्युत्तर पदवी ME (टाउन प्लानिंग) किंवा  इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग मधील पदवी / डिप्लोमा

 5. पद क्र.5: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव

 6. पद क्र.6: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी    (ii) MBA (फायनान्स)

 7. पद क्र.7: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी

 8. पद क्र.8: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी

 9. पद क्र.9: स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्र/नगररचना पदवी

 10. पद क्र.10: वास्तुशास्त्र पदवी

 11. पद क्र.11: B.Com

 12. पद क्र.12: कोणत्याही शाखेतील पदवी

 13. पद क्र.13: स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा

 14. पद क्र.14: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा

 15. पद क्र.15: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 120 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 16. पद क्र.16: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 17. पद क्र.17: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 60 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 18. पद क्र.18: कोणत्याही शाखेतील पदवी

 19. पद क्र.19: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.  (iii) MS-CIT

 20. पद क्र.20: B.Com

 21. पद क्र.21: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम निरीक्षक अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण

 22. पद क्र.22: (i) ITI (विद्युत)    (ii) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र

 23. पद क्र.23: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (तारयंत्री)

 24. पद क्र.24: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (जोडारी)

 25. पद क्र.25: (i) 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण+स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा ITI (आरेखन)   (ii) Auto-CAD

 26. पद क्र.26: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण.

 27. पद क्र.27: B.Sc (केमिस्ट्री)

 28. पद क्र.28: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण    (ii) Auto-CAD

 29. पद क्र.29: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) B.E. (फायर) किंवा डिप्लोमा किंवा  B.E. (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्प्युटर)

 30. पद क्र.30: 50% गुणांसह B.Sc (फिजिक्स/केमिस्ट्री/IT) किंवा सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/कॉम्प्युटर/केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा

 31. पद क्र.31: (i) B.E. (इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक & रेडिओ कम्युनिकेशन/कॉम्प्युटर/रेडिओ/इन्स्ट्रुमेंटेशन) M.Sc (इन्स्ट्रुमेंटेशन)   (ii) प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स & रेडिओ इंजिनिअरिंग डिप्लोमा  (iii) 02 & 5 ते 7 वर्षे अनुभव

 32. पद क्र.32: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii)  ITI (इलेक्ट्रिशियन)

 33. पद क्र.33: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 03 वर्षे अनुभव

 34. पद क्र.34: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अग्निशमन कोर्स    (iii) MS-CIT

वयाची अट: —

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय:₹900/- ]

नोकरी ठिकाण: महाराष्ट्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 सप्टेंबर 2023

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online  [Starting: 02 सप्टेंबर 2023]

Total: 802 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Executive Engineer (Civil) 03
2 Deputy Engineer (Civil) 13
3 Deputy Engineer (Electrical/Mechanical) 03
4 Associate Designer 02
5 Deputy Designer 02
6 Deputy Chief Accounts Officer 02
7 Assistant Engineer (Civil) 107
8 Assistant Engineer (Electrical/Mechanical) 21
9 Assistant Designer 07
10 Assistant Architect 02
11 Accounts Officer 03
12 Area Manager 08
13 Junior Engineer (Civil) 17
14 Junior Engineer (Electrical/Mechanical) 02
15 Stenographer (Higher Grade) 14
16 Stenographer (Lower Grade) 20
17 Stenographer 07
18 Assistant 03
19 Clerk Typist 66
20 Senior Accountant 06
21 Technical Assistant (Grade-II) 32
22 Electrician (Grade-II) 18
23 Pump Operator (Grade-II) 103
24 Fitter (Grade-II) 34
25 Assistant Draftsman 09
26 Anurekhak 49
27 Filter Inspector 02
28 Surveyor 26
29 Divisional Fire Officer 01
30 Assistant Fire Officer 08
31 Junior Communications Officer 02
32 Electrical (Category-2) (Automobile) 01
33 Driver Technique Driver 22
34 Fire Extinguisher 187
Total 802

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) Degree in Civil Engineering  (ii) 03/07 years experience

 2. Post No.2: (i) Degree in Civil Engineering  (ii) 03 years experience

 3. Post No.3: (i) Degree in Electrical/Mechanical Engineering (ii) 03 years experience

 4. Post No.4: (i) Degree in Civil Engineering/Architect (ii) Post Graduate Degree in Town Planning ME (Town Planning) or Degree / Diploma in Industrial Town Planning

 5. Post No.5: (i) Degree in Civil Engineering/Architect (ii) 03 years experience

 6. Post No.6: (i) Degree in any discipline (ii) MBA (Finance)

 7. Post No.7: Degree in Civil Engineering

 8. Post No.8: Degree in Electrical/Mechanical Engineering

 9. Post No.9: Degree in Civil Engineering/Architecture/Urban Planning

 10. Post No.10: Degree in Architecture

 11. Post No.11: B.Com

 12. Post No.12: Degree in any discipline

 13. Post No.13: Diploma in Civil Engineering

 14. Post No.14: Diploma in Electrical/Mechanical Engineering

 15. Post No.15: (i) Degree in any discipline (ii) Marathi Shorthand 100 wpm. Also, English and Marathi Short Typing 40 wpm OR English Short Writing 120 wpm. Also English and Marathi Short Typing 40 wpm

 16. Post No.16: (i) Degree in any discipline (ii) Marathi short writing 80 wpm Also English and Marathi Short Typing 40 wpm OR English Short Writing 100 wpm Also English and Marathi Short Typing 40 wpm.

 17. Post No.17: (i) Degree in any discipline (ii) Marathi short writing 60 wpm. Also English and Marathi Short Typing 40 wpm OR English Short Writing 80 wpm. Also English and Marathi Short Typing 40 wpm

 18. Post No.18: Degree in any discipline

 19. Post No.19: (i) Degree in any discipline (ii) Marathi Typing 30 wpm. and English Typing 40 wpm (iii) MS-CIT

 20. Post No.20: B.Com

 21. Post No.21: Passed Course Examination in Architecture/Mechanical/Electrical Draftsman of Industrial Training Institute or Passed Course Examination of Civil Engineering Construction Inspector

 22. Post No.22: (i) ITI (Electrical) (ii) Competency Certificate from Licensing Board of Public Works Department

 23. Post No.23: (i) 10th pass (ii) ITI (Electrician)

 24. Post No.24: (i) 10th Pass (ii) ITI (Additional)

 25. Post No.25: (i) 12th (Science) Pass+Diploma in Civil Engineering or ITI (Drawing)  (ii) Auto-CAD

 26. Post No.26: Completion of course in Architectural/Mechanical/Electrical subject in Industrial Training Institute.

 27. Post No.27: B.Sc (Chemistry)

 28. Post No.28: Passed Surveying Course of Industrial Training Institute (ii) Auto-CAD

 29. Post No.29: (i) Degree in any discipline  (ii) B.E. (Fire) or Diploma or B.E. (Civil/Electrical/Electronics/Mechanical/Automobile/Chemical/Computer)

 30. Post No.30: B.Sc (Physics/Chemistry/IT) or Civil/Electrical/Electronics/Mechanical/Automobile/Computer/Chemical Engineering Degree/Diploma with 50% marks

 31. Post No.31: (i) B.E. (Electronics & Telecommunication/Electronics & Radio Communication/Computer/Radio/Instrumentation) M.Sc (Instrumentation)  (ii) First Class Diploma in Electronics & Radio Engineering (iii) 02 & 5 to 7 years experience

 32. Post No.32: (i) 10th pass (ii) ITI (Electrician)

 33. Post No.33: (i) 10th pass (ii) Heavy Vehicle Driving License (iii) 03 years experience

 34. Post No.34: (i) 10th Pass (ii) Fire Fighting Course (iii) MS-CIT

Age Limit:-

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category: ₹900/-]

Job Location: Maharashtra

Last Date of Online Application: 25 September 2023

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online  [Starting: 02 September 2023]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top