(GGMCJJH) सर जे.जे.समूह रुग्णालये अंतर्गत भरती 2023

Grant Government Medical College and Sir Jamshedjee Jeejeebhoy Group of Hospitals. GGMCJJH Recruitment 2023 (Grant Government Medical College Bharti 2023) for 07 Data Entry Operator & Peon Posts.

Total: 07 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 05
2 शिपाई 02
Total 07

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी    (ii) MS-CIT    (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी 40 श.प्र.मि.
  2. पद क्र.2: 07वी उत्तीर्ण

वयाची अट: 30 जून 2023 रोजी 38 वर्षांपर्यंत.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

थेट मुलाखत: 20 जून 2023 (10:00 AM  ते 05:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्यालय, मुख्य इमारत, तळमजला,  ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय & सर जे.जे.समूह रुग्णालये मुंबई – 400008

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top