(Arogya Vibhag) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 10949 जागांसाठी मेगा भरती [मुदत वाढ ]

(Arogya Vibhag) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 10949 जागांसाठी मेगा भरती

Maharashtra Public Health Department, Arogya Vibhag Recruitment 2023, (Maharashtra Arogya Vibhag Bharti 2023) for 10949 Posts (6939 Group-C Posts and 4010 Group-D Posts)

Grand Total: 10949 जागा (6939+4010)

Down Arrow6939 जागांसाठी भरती  (Group C)  (Click Here)

Down Arrow4010 जागांसाठी भरती (Group-D)  (Click Here) 

Total: 6939 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव  पद क्र. पदाचे नाव
1 गृहवस्त्रपाल-वस्त्रपाल 29 अभिलेखापाल
2 भांडार नि वस्त्रपाल 30 आरोग्य पर्यवेक्षक
3 प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी (Circle) 31 वीजतंत्री
4 प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 32 कुशल कारागिर
5 प्रयोगशाळा सहाय्यक 33 वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक
6 क्ष-किरण तंत्रज्ञ/क्ष-किरण  वैज्ञानिक अधिकारी 34 कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक
7 रक्तपेढी तंत्रज्ञ/ रक्तपेढीवैज्ञानिक अधिकारी 35 तंत्रज्ञ (HEMR)
8 औषध निर्माण अधिकारी 36 वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (HEMR)
9 आहारतज्ज्ञ 37 दंत आरोग्यक
10 ECG तंत्रज्ञ 38 सांख्यिकी अन्वेषक
11 दंत यांत्रिकी 39 कार्यदेशक (फोरमन)
12 डायलिसिस तंत्रज्ञ 40 सेवा अभियंता
13 अधिपरिचारिका (शासकीय) 41 वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक
14 अधिपरिचारिका (खासगी) 42 वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता/समाजसेवा अधीक्षक
15 दूरध्वनीचालक 43 उच्चश्रेणी लघुलेखक
16 वाहनचालक 44 निम्नश्रेणी लघुलेखक
17 शिंपी 45 लघुटंकलेखक
18 नळकारागीर 46 क्ष-किरण सहाय्यक
19 सुतार 47 ECG टेक्निशियन
20 नेत्र चिकित्सा अधिकारी 48 हिस्टोपॅथी तंत्रज्ञ
21 मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता/समाजसेवा अधीक्षक (मनोविकृती) 49 आरोग्य निरीक्षक
22 भौतिकोपचार तज्ञ 50 ग्रंथपाल
23 व्यवसायोपचार तज्ञ 51 वीजतंत्री
24 समोपदेष्टा 52 शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक
25 रासायनिक सहाय्यक 53 मोल्डरूम तंत्रज्ञ
26 अणुजीव सहाय्यक/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 54 बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष)
27 अवैद्यकीय सहाय्यक 55 कनिष्ठ पर्यवेक्षक
28 वार्डन/गृहपाल

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) अनुभव

 2. पद क्र.2: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि  (iii) 01 वर्ष अनुभव

 3. पद क्र.3: रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी

 4. पद क्र.4: रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी

 5. पद क्र.5:  रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी

 6. पद क्र.6: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 7. पद क्र.7: रक्त संक्रमणामध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रक्त संक्रमणातील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी आणि रक्त संक्रमण किंवा रक्तपेढी तंत्रज्ञान किंवा वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानातील डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 8. पद क्र.8: B.Pharm किंवा D.Pharm+02 वर्षे अनुभव

 9. पद क्र.9: B.Sc. (Home Science)

 10. पद क्र.10: कार्डिओलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा कार्डिओलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी  किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी+ कार्डिओलॉजी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 11. पद क्र.11: 12वी उत्तीर्ण   (ii) डेंटल मेकॅनिक कोर्स

 12. पद क्र.12: (i) B.Sc (PCB)   (ii) DMLT

 13. पद क्र.13: GNM डिप्लोमा

 14. पद क्र.14: B.Sc (नर्सिंग)

 15. पद क्र.15: 10वी उत्तीर्ण

 16. पद क्र.16: (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 03 वर्षे अनुभव

 17. पद क्र.17: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) टेलरिंग & कटिंग कोर्स

 18. पद क्र.18: (i) साक्षर  (ii) 02 वर्षे अनुभव

 19. पद क्र.19: ITI (सुतार)

 20. पद क्र.20: क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रीची ऑप्टोमेट्री पदवी

 21. पद क्र.21: MSW

 22. पद क्र.22: 12वी उत्तीर्ण फिजिओथेरपी डिप्लोमा

 23. पद क्र.23: विज्ञान पदवी (व्यावसायिक थेरपी)

 24. पद क्र.24: मनोविकृती चिकित्सा पदव्युत्तर पदवी  (ii) महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटलचा समुपदेशक अभ्यासक्रम  (iii) 05 वर्षे अनुभव

 25. पद क्र.25: M.Sc (बायो-केमिस्ट्री) किंवा B.Sc. (केमिस्ट्री)

 26. पद क्र.26: M.Sc (सूक्ष्मजीवशास्त्र) किंवा B.Sc. (सूक्ष्मजीवशास्त्र)

 27. पद क्र.27: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत चार महिन्यांचा कुष्ठरोग प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे आणि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे.

 28. पद क्र.28: B.Sc.(Hon.) पदवी किंवा कला किंवा विज्ञानातील पदवी

 29. पद क्र.29: (i) पदवीधर. ii) ग्रंथालय विज्ञान डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र

 30. पद क्र.30: (i) B.Sc   (ii) पॅरामेडिकल मूलभूत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम

 31. पद क्र.31: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव

 32. पद क्र.32: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव

 33. पद क्र.33: 1(i) 0वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव

 34. पद क्र.34: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव

 35. पद क्र.35: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii) जैव-वैद्यकीय किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव

 36. पद क्र.36: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 01 वर्ष अनुभव

 37. पद क्र.37: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  डेंटल हायजिनिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण

 38. पद क्र.38: B.Sc (Maths & Statistics) किंवा B.Com (Statistics) किंवा B.A (Economics & Statistics)

 39. पद क्र.39: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव

 40. पद क्र.40: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 03 वर्षे अनुभव

 41. पद क्र.41: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  मान्यताप्राप्त संस्थेच्या औद्योगिक सुरक्षा अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र असणे (iii) अग्निशमन उपकरणांचे पुरेसे ज्ञान    (iii) 05 वर्षे अनुभव

 42. पद क्र.42: MSW

 43. पद क्र.43: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 120 श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि

 44. पद क्र.44: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 100 श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि

 45. पद क्र.45: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 80  श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि

 46. पद क्र.46: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 47. पद क्र.47: न्यूरोलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी, किंवा न्यूरोलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी + इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राफी (ईईजी) किंवा न्यूरोलॉजीमध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र

 48. पद क्र.48: हिस्टोपॅथॉलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा हिस्टोपॅथॉलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये  पदवी  किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्रासह विज्ञान पदवी + हिस्टोपॅथॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 49. पद क्र.49: (i) B.Sc   (ii) पॅरामेडिकल मूलभूत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम

 50. पद क्र.50: लायब्ररी सायन्स डिप्लोमा

 51. पद क्र.51: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र

 52. पद क्र.52: 10 वी उत्तीर्ण

 53. पद क्र.53: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.

 54. पद क्र.54: 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण पॅरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पूर्ण

 55. पद क्र.55: 10वी उत्तीर्ण

मंडळ निहाय तपशील: 

अ. क्र.  मंडळ पद संख्या
1 मुंबई 804
2 ठाणे 1671
3 नाशिक 1031
4 कोल्हापूर 639
5 छ. संभाजीनगर 470
6 लातूर 428
7 अकोला 806
8 नागपूर 1090
Total 6939

वयाची अट: 18 सप्टेंबर 2023 रोजी 18 ते 40 वर्षे. [मागासवर्गीय/आदुघ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-  [मागासवर्गीय/अनाथ/आदुघ: ₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 18 सप्टेंबर 2023  22 सप्टेंबर 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

Total: 6939 Posts

Name of the Post & Details:  
Post No. Name of the Posts Post No. Name of the Post
1 House &
Linen Keeper- Linen Keeper
29 Record Keeper
2 Store cum Linen keeper 30 Health Supervisor
3 Laboratory Scientific Officer (Circle) 31 Electrician (Transport)
4 Laboratory Scientific Officer 32 Skilled Artizen
5 Laboratory Assistant 33 Senior Technical Assistant
6 X-Ray Technician/ X-Ray Scientific Officer 34 Junior Technical Assistant
7 Blood Bank Technician/ Blood Bank Scientific Officer 35 Technician (HEMR)
8 Pharmacy Officer 36 Junior Technical Assistant (HEMR)
9 Dietician 37 Dental Hygienist
10 ECG Technician 38 Statistical Investigator
11 Dental Mechanic 39 Foreman
12 Dialysis Technician 40 Service Engineer
13 Staff Nurse (Govt) 41 Senior Security Assistant
14 Staff Nurse (Private) 42 Medical Social Worker/ Social Superintendent) (Medical)
15 Telephone Operator 43 Higher Grade
Steno
16 Driver 44 Lower Grade
Steno
17 Tailor 45 Steno Typist
18 Plumber 46 X-Ray Assistant
19 Carpenter 47 EEG Technician
20 Ophthalmic Officer 48 Histopathy Technician
21 Psychiatric Social Worker/ Social Superintendent (Psychiatric) 49 Health Inspector
22 Physiotherapist 50 Librarian
23 Occupational Therapist 51 Electrician
24 Counsellor 52 Operation Theatre Assistant
25 Chemical Assistant 53 Mouldroom Technician / Radiography Technician
26 Bacteriologist / Laboratory
Technician
54 Multi-Purpose Health Worker (Male)
27 Non-Medical Assistant 55 Junior Oversear
28 Warden

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) 10th pass  (ii) Experience

 2. Post No.2: (i) 10th pass (ii) Marathi Typing 30 S.P.M. (iii) 01 year experience

 3. Post No.3: Degree in Chemistry/Biology/ Botany/Zoology /Microbiology/Biotechnology/Forensic Science + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree

 4. Post No.4: Degree in Chemistry/ Biology/Botany/ Zoology/Microbiology/Biotechnology/Forensic Science + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree

 5. Post No.5: Chemistry/Biology/Botany/Zoology/Microbiology/Biotechnology/Forensic Science Degree + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree

 6. Post No.6: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.

 7. Post No.7: Degree in Paramedical Technology in Blood Transfusion or Degree in Paramedical Technology in Blood Transfusion or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology and Diploma or Certificate in Blood Transfusion or Blood Bank Technology or Medical Laboratory Technology.

 8. Post No.8: B.Pharm OR D.Pharm+ 02 years experience

 9. Post No.9: B.Sc. (Home Science)

 10. Post No.10: Degree in Paramedical Technology in Cardiology OR Degree in Paramedical Technology in Cardiology OR Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Cardiology.

 11. Post No.11: 12th Pass  (ii) Dental Mechanic Course

 12. Post No.12: (i) B.Sc (PCB)   (ii) DMLT

 13. Post No.13: GNM Diploma

 14. Post No.14: B.Sc (Nursing)

 15. Post No.15: 10th pass

 16. Post No.16: (i) 10th pass (ii) Heavy Vehicle Driving License (iii) 03 years experience

 17. Post No.17: (i) 10th Pass (ii) Tailoring & Cutting Course

 18. Post No.18: (i) Literate (ii) 02 years experience

 19. Post No.19: ITI (Carpenter)

 20. Post No.20: Optometry Degree of Clinical Optometry

 21. Post No.21: MSW

 22. Post No.22: 12th Pass Physiotherapy Diploma

 23. Post No.23: Bachelor of Science (Occupational Therapy)

 24. Post No.24: (i) Post Graduate Degree in Psychiatry (ii) Counseling Course of Maharashtra Institute of Mental (iii) 05 years experience

 25. Post No.25: M.Sc (Bio-Chemistry) or B.Sc. (Chemistry)

 26. Post No.26: M.Sc (Microbiology) or B.Sc. (Microbiology)

 27. Post No.27: (i) 10th passed  (ii) Completed four months training course in leprosy at a leprosy training center or a recognized institution and passed the final examination.

 28. Post No.28: B.Sc.(Hon.) Degree or Degree in Arts or Science

 29. Post No.29: (i) Graduate. (ii) Diploma or Certificate in Library Science

 30. Post No.30: (i) B.Sc  (ii) Paramedical Basic Training Course

 31. Post No.31: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience

 32. Post No.32: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience

 33. Post No.33: (i) 0th Pass (ii) Mechanical or Automobile or Manufacturing Diploma (iii) 02 years experience

 34. Post No.34: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience

 35. Post No.35: (i) 10th pass (ii) Diploma in Bio-Medical or Electrical or Electronics Engineering (iii) 02 years experience

 36. Post No.36: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 01 year experience

 37. Post No.37: (i) Passed 10th (ii) Passed Dental Hygienist Examination

 38. Post No.38: B.Sc (Maths & Statistics) or B.Com (Statistics) or B.A (Economics & Statistics)

 39. Post No.39: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 02 years experience

 40. Post No.40: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 03 years experience

 41. Post No.41: (i) 10th pass (ii) Industrial safety course certificate from a recognized institute (iii) Adequate knowledge of fire fighting equipment (iii) 05 years experience

 42. Post No.42: MSW

 43. Post No.43: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 120 wpm (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 wpm

 44. Post No.44: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 100 wpm (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 s.p.m

 45. Post No.45: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 80 S.P.M. (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 wpm

 46. Post No.46: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.

 47. Post No.47: Degree in Paramedical Technology in Neurology, or Degree in Paramedical Technology in Neurology or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Electroencephalography (EEG) or Diploma or Certificate in Neurology

 48. Post No.48: Degree in Paramedical Technology in Histopathology or Degree in Paramedical Technology in Histopathology or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Histopathology.

 49. Post No.49: (i) B.Sc  (ii) Paramedical Basic Training Course

 50. Post No.50: Diploma in Library Science

 51. Post No.51: (i) 10th Pass (ii) Electrical Diploma/Certificate

 52. Post No.52: 10th pass

 53. Post No.53: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.

 54. Post No.54: 12th (Science) Pass Completed Paramedical Basic Training Course

 55. Post No.55: 10th pass

Circle wise Details:

Sr. No. Circle No. of Vacancy
1 Mumbai 804
2 Thane 1671
3 Nashik 1031
4 Kolhapur 639
5 Chh. Sambhajinagar 470
6 Latur 428
7 Akola 806
8 Nagpur 1090
Total 6939

Age Limit: 18 to 40 years as on 18 September 2023[Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/-  [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹900/-, ExSM: No fee]

Last Date of Online Application: 18 September 2023  22 September 2023 (11:59 PM)

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

1 thought on “(Arogya Vibhag) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 10949 जागांसाठी मेगा भरती [मुदत वाढ ]”

 1. Pingback: (Arogya Vibhag Group D) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात ग्रुप-D पदांच्या 4010 जागांसाठी भरती Mazijob

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top